lek. med. Karolina Galikowska
Psychiatra dzieci i młodzieży

Psychiatria

dzieci i młodzieży

Psychiatria

  • Diagnoza psychiatryczna
  • Psychoedukacja
  • Elementy terapii rodzinnej i indywidualnej
  • Farmakoterapia
  • Poradnictwo dietetyczne

Porady psychiatryczne

Lekarz psychiatra diagnozuje i leczy różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, potrafi również zapobiegać ich występowaniu, a także utrzymać osiągnięte leczeniem rezultaty. Pomoc lekarza psychiatry jest niezbędna przy schorzeniach psychicznych, schizofrenii, upośledzeniu, jak również zaburzeniach takich jak depresje, nerwice, stany lękowe. Lekarz psychiatra pomocny jest po przebyciu różnego rodzaju doświadczeń, mogących mieć wpływ na zdrowie psychiczne, takich jak śmierć bliskiej osoby, rozwód, utrata dziecka, wypadek.

Psychiatra

lek. med. Karolina Galikowska

tel: 602-782-620